Trang 10178, kết quả từ 101771 tới 101780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hứa Thị Thiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Thị Thiểu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Ngọc Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ngọc Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Hồ Tấn Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tấn Diệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Võ Thị Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Chưa có hài cốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa có hài cốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trương Công Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Quốc Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...101731017410175101761017710178101791018010181...74341