Trang 10179, kết quả từ 101781 tới 101790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chu Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Ngô Minh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Minh Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đinh Việt Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Việt Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Đăng Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Quyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Xanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Xanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm Đình Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Nhung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...101741017510176101771017810179101801018110182...74341