Trang 10181, kết quả từ 101801 tới 101810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Quang Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Đầu Thiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đầu Thiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 18/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Thị Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Quốc Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Trần Quốc Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Trần Q Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Q Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...101761017710178101791018010181101821018310184...74341