Trang 10182, kết quả từ 101811 tới 101820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Quang Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Thận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Lê Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 2/1948, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rỏ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rỏ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đoàn Thị Lài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Lài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trương Duật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Duật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 24/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trương Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...101771017810179101801018110182101831018410185...74341