Trang 10186, kết quả từ 101851 tới 101860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Nhân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhân Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Trần Phú Đảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phú Đảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Trần Nguyên Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nguyên Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Trần Phương Phép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phương Phép, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Võ Hồng Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hồng Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 10/1963, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Ngọc Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thép, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...101811018210183101841018510186101871018810189...74341