Trang 10189, kết quả từ 101881 tới 101890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 11/1954, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chư rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chư rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Bổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bổn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chư rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chư rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Như Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Dinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Như Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Quảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đào Tiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Tiễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/1954, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...101841018510186101871018810189101901019110192...74341