Trang 10191, kết quả từ 101901 tới 101910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Ngô Tuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Minh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Trần N Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần N Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Trần Ngọc Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn Kỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 9/1947, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần N Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần N Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 16/10/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Trần Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nậy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...101861018710188101891019010191101921019310194...74341