Trang 10192, kết quả từ 101911 tới 101920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tàu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trương Thúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 8/1947, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...101871018810189101901019110192101931019410195...74341