Trang 10196, kết quả từ 101951 tới 101960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần K Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần K Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 10/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Trần Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Trần Minh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Văn Mính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 5/1962, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Trần Minh Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 3/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Ngô Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Lanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...101911019210193101941019510196101971019810199...74341