Trang 10207, kết quả từ 102061 tới 102070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Công Giữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Giữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần G. Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần G. Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 11/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Trần Đình Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Trần Danh Thén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Danh Thén, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Trai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Trai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Công Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Viết Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Đình Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Trần Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...102021020310204102051020610207102081020910210...74341