Trang 10212, kết quả từ 102111 tới 102120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Diễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Đ Quỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đ Quỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Phan Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Đ. Thình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đ. Thình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Trần D Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần D Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 9/10/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Trần Đ Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đ Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Trần Thị Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Xuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Mọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mọt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Hồ Thị Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Nguyệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Công Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Phó, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...102071020810209102101021110212102131021410215...74341