Trang 10218, kết quả từ 102171 tới 102180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Minh Dâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Minh Dâu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Lãnh - Xã Bình Lãnh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Lãnh - Xã Bình Lãnh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phan Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Lãnh - Xã Bình Lãnh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1/1/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhủ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Lãnh - Xã Bình Lãnh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Mân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Mân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Lãnh - Xã Bình Lãnh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Bình Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bình Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Trần C Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần C Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Trần Công Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Trần Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...102131021410215102161021710218102191022010221...74341