Trang 10279, kết quả từ 102781 tới 102790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Tàng văn Há

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tàng văn Há, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Tạ Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Tạ Xuân Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Xuân Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Tạ Xuân Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Xuân Chỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Tô Văn Bán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Bán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 7. Liệt sĩ Tăng văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Trần Ngọc Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Vinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 9. Liệt sĩ Vũ Đức Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Tương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang

1...102741027510276102771027810279102801028110282...74341