Trang 10285, kết quả từ 102841 tới 102850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Tạ văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 29/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Đỗ Trung Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trung Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 8/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Tạ văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Tạ văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 23/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Tạ Quang Thách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Thách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đ. Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đ. Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Tạ Quang Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Phùng Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Cao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102801028110282102831028410285102861028710288...74341