Trang 10286, kết quả từ 102851 tới 102860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Cong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trịnh Q. Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Q. Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 15/1/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phan Đức Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức Cư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Phước Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Xê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102811028210283102841028510286102871028810289...74341