Trang 10290, kết quả từ 102891 tới 102900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Hiển Biện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hiển Biện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Quách văn Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách văn Sen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Sơn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Ngô V. Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô V. Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Giác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Giác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Tạ Lai Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Lai Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan Nhuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Nhuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Quân Thấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quân Thấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...102851028610287102881028910290102911029210293...74341