Trang 10297, kết quả từ 102961 tới 102970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 15/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Công Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Công Thại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Thại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Công Nẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Nẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 17/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Thiều Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiều Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 17/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Sơn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sơn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102921029310294102951029610297102981029910300...74341