Trang 103, kết quả từ 1021 tới 1030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Điệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Điệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Vũ Hữu Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hữu Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 7/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Chí Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Đinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Bùi Cao Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Cao Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Dong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Lê Văn Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Dụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Dụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...9899100101102103104105106...74341