Trang 10307, kết quả từ 103061 tới 103070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần V. Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần V. Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phùng Công Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Công Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 5/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Đinh ừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh ừ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phùng Ngọc Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Ngọc Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Phùng D Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng D Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Phùng Minh Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Minh Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Phùng thị Thu Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng thị Thu Thủy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Trần Phước Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Tuất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Thị Thúy Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thúy Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Ngô Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...103021030310304103051030610307103081030910310...74341