Trang 10309, kết quả từ 103081 tới 103090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Ngọc Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Tập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phan Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 22/7/1952, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hà Hoặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Hoặc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Thị Đây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Đây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Thiện Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiện Tích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Công Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 20/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 12/11/1960, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...103041030510306103071030810309103101031110312...74341