Trang 10324, kết quả từ 103231 tới 103240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/65, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/65, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/65, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đoàn Văn Nhí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Nhí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Bá Ghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Ghi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/65, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ HOàng Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ HOàng Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/65, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...103191032010321103221032310324103251032610327...74341