Trang 10385, kết quả từ 103841 tới 103850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Hồ Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Lê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Bồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 16/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hồ sấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ sấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Phiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam

1...103801038110382103831038410385103861038710388...74341