Trang 10390, kết quả từ 103891 tới 103900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Đắc Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đắc Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Vũ Đức Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Linh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 3. Liệt sĩ Phạm văn Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Quy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Phạm văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Phạm văn Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Sách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 7. Liệt sĩ Vũ Đức Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Bảng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 8. Liệt sĩ Phạm văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 6/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Hoàng Quang Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 10. Liệt sĩ Phạm văn Quới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Quới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...103851038610387103881038910390103911039210393...74341