Trang 10391, kết quả từ 103901 tới 103910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phùng ngọc Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng ngọc Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Trần Kiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 8/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ không có hài cốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ không có hài cốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Đình Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đứ Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đứ Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 1/1/1954, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Cao Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cao Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1966, hi sinh 27/3/1984, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...103861038710388103891039010391103921039310394...74341