Trang 10396, kết quả từ 103951 tới 103960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Hồ Thị Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Cử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Lê Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Phạm văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 10/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm văn Quan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Quan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Hồ Phê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Phê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/9/1960, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...103911039210393103941039510396103971039810399...74341