Trang 10400, kết quả từ 103991 tới 104000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lý Hữu Dịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Hữu Dịnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Lương Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lương Có, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hà Thị Ta

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thị Ta, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 7/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Hồ văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 19/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Minh Thấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Thấu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đòan Xin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đòan Xin, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 6/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...103951039610397103981039910400104011040210403...74341