Trang 10413, kết quả từ 104121 tới 104130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hồ Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trân thị Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trân thị Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 15/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Hồ Huyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Huyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Viết Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đinh Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 19/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phan Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Huynh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...104081040910410104111041210413104141041510416...74341