Trang 10418, kết quả từ 104171 tới 104180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Phạm văn Mắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Mắn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Phạm văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm văn Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Ly, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Đỗ Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam

1...104131041410415104161041710418104191042010421...74341