Trang 10423, kết quả từ 104221 tới 104230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 11/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lương Thị Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Thị Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm văn Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Lang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Bài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Bài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Phạm văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Phạm văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 25/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 15/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Mang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Mang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 27/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...104181041910420104211042210423104241042510426...74341