Trang 10424, kết quả từ 104231 tới 104240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Võ Ngấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Ngấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 2/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lâm Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Nhiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nhiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 6/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam

1...104191042010421104221042310424104251042610427...74341