Trang 10427, kết quả từ 104261 tới 104270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Lào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lào, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Võ Uôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Uôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Phẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phẩm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Hứa Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 25/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Công Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Thái thị Quýt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái thị Quýt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...104221042310424104251042610427104281042910430...74341