Trang 10438, kết quả từ 104371 tới 104380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Luận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1978, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Châu -
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Cách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Cách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Châu -
 5. Liệt sĩ Hồ Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Chân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Duy Châu -
 6. Liệt sĩ nguyễn Hồng Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn Hồng Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 27/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhẫn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam

1...104331043410435104361043710438104391044010441...74341