Trang 10440, kết quả từ 104391 tới 104400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ trịnh Thị Nữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trịnh Thị Nữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Phạm văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Phạm văn Hết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Hết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Phạm văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Phạm văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Lê Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

1...104351043610437104381043910440104411044210443...74341