Trang 10444, kết quả từ 104431 tới 104440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Quang Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đào Bột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Bột, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đào Lánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Lánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Văn Thoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Phạm văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Trần Thị Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Kiều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 24/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...104391044010441104421044310444104451044610447...74341