Trang 10445, kết quả từ 104441 tới 104450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mã Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mã Một, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mai Thế Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thế Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 26/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm văn Dỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Dỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 20/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Phạm văn Giái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Giái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Phạm văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Mai Văn Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Đệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 9. Liệt sĩ Cao Xuân Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 6/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - An Giang

1...104401044110442104431044410445104461044710448...74341