Trang 10447, kết quả từ 104461 tới 104470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thiên Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiên Thiện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Răng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Răng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngãi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Hồ Thị Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Chín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/1964, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...104421044310444104451044610447104481044910450...74341