Trang 10451, kết quả từ 104501 tới 104510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Lê Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Thị Tổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Tổn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Đời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...104461044710448104491045010451104521045310454...74341