Trang 10457, kết quả từ 104561 tới 104570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm văn Den

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Den, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm văn Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Diên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Bổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Bổng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phan Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Có, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trương Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...104521045310454104551045610457104581045910460...74341