Trang 10466, kết quả từ 104651 tới 104660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 22/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Cường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Phạm văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Cường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Phạm văn Cứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Cứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Trần Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Phạm văn Cơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Cơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...104611046210463104641046510466104671046810469...74341