Trang 10469, kết quả từ 104681 tới 104690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đinh Thị Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thị Bích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Không có hài cốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Không có hài cốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Bút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...104641046510466104671046810469104701047110472...74341