Trang 10471, kết quả từ 104701 tới 104710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm văn Chẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Chẳng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 21/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Lê Quôc Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quôc Lang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm văn Chiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Chiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Phạm văn Chua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Chua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 14/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Phạm văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Chinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rỏ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rỏ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Ngô Sàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Sàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thành Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...104661046710468104691047010471104721047310474...74341