Trang 10492, kết quả từ 104911 tới 104920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm thị Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm thị Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Tuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chờ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Dưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Dưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Hích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 27/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phan Cho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Cho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...104871048810489104901049110492104931049410495...74341