Trang 10494, kết quả từ 104931 tới 104940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Khánh Nữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khánh Nữa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Bùi Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khuê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 11/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Huỳnh Mười (Nhỏ)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Mười (Nhỏ), nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Dương Văn Khớ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Khớ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phan Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...104891049010491104921049310494104951049610497...74341