Trang 10496, kết quả từ 104951 tới 104960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Bích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Xê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan ổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan ổn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Quốc Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 30/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Phạm Thế Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thế Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Phạm Tấn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tấn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Phạm Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...104911049210493104941049510496104971049810499...74341