Trang 10497, kết quả từ 104961 tới 104970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Bá Ne

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Ne, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Cố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cố, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Nha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Phạm Thanh Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Không rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Không rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Thị Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...104921049310494104951049610497104981049910500...74341