Trang 10498, kết quả từ 104971 tới 104980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Không có hài cốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Không có hài cốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Thị Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Trịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đỗ Thị Ngạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị Ngạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...104931049410495104961049710498104991050010501...74341