Trang 10502, kết quả từ 105011 tới 105020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Tấn Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tấn Diệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Phiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm Quốc Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 11/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Phạm Phú Hồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phú Hồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Ng. Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ng. Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...104971049810499105001050110502105031050410505...74341