Trang 10506, kết quả từ 105051 tới 105060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Bùi Thị Bùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Bùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 26/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Kim Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kim Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Ngô Thành Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thành Phụng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm Hồng Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Phạm K Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm K Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Phạm H Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm H Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...105011050210503105041050510506105071050810509...74341