Trang 10507, kết quả từ 105061 tới 105070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Hồng Nhan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Nhan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm H. Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm H. Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Cao Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cao Hoá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Anh Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Anh Thơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phùng Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105021050310504105051050610507105081050910510...74341