Trang 10508, kết quả từ 105071 tới 105080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Đáy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đáy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 4/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Đức Cang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Cang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Ngọc Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Bá Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Phục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1985, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 14/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...105031050410505105061050710508105091051010511...74341